Notatki z bieżących lekcji dla nieobecnych – październik

Lekcja 21, 22
data: 1, 2 października (wt.śr.)
temat: „Antygona” Sofoklesa jako tragedia antyczna
1. Świat przedstawiony w utworze:a. Czas akcji:b. Miejsce akcji:c. Bohaterowie:d. Akcja:2. Udowodnij, że tragedia Sofoklesa zgodna jest z zasadą decorum:3. W jaki sposób utwór wywołuje katharsis?a. Dokonaj analizy prologu, epejsodionów i exodosu odpowiadając na pytania:*Czego czytelnik dowiaduje się z analizowanego fragmentu?* Jaki jest nastrój przedstawionej sytuacji?

* Jakie uczucia i przemyślenia wzbudza w odbiorcy analizowana scena?

b. Dokonaj analizy parodosu i stasimonów odpowiadając na pytania:

* Co jest treścią pieśni?

* Jaki nastrój wprowadza?

* Jaką funkcję pełni analizowana pieśń w kontekście wydarzeń przedstawionych w tragedii?

__________________________________________________________

3 października – Spektakl „Balladyna” w Teatrze Nowym w Zabrzu

__________________________________________________________

Lekcja 23 (pt.)
data: 4 października
temat: Konflikt równorzędnych racji – o sporze Kreona z Antygoną
 1. Tragizm. Na czym polega?2. Płaszczyzny konfliktu między bohaterami w Antygonie:

Płaszczyzny konfliktu Racje Kreona Racje Antygony
Prawa ludzkie a prawa boskie
Racje rozumu a racje serca
Dobro państwa a wolność jednstki

3. Oceń Kreona jako władcę i czlowieka

zd. 4 lub 5/43

________________________________________________________

 Lekcja 24 (pon.)
 data: 7 października
 temat: „Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach…” Antygona jako studium godności ludzkiej.
 1. Godność (zgromadź wyrazy pokrewne, wymień związki frazeologiczne, zanotuj skojarzenia jakie masz z tym słowem)2. W obronie godności.

postać Czyjej godności broni? Jak broni?
Antygona
Kreon
Hajmon
Ismena

zd. Napisz przemówienie Antygony do ludu tebańskiego, w którym wyjaśni ona motywy swojego postępowania.

____________________________________________________________

 Lekcja 25
 Data: 8 października (wt.)
 Temat: Jak przejawia się akceptacja i tolerancja? Eric Emmanuel Schmit: Dziecko Noego.

1. Czas wydarzeń – wypisz cytaty 1/66

2. Miejsce wydarzeń – wypisz cytaty 1/66

3. Bohaterowie:

a. Ojciec Pons

  • Oczami uczniów 2/66:

  • Obiektywnie 3/66:

b. Joseph:

z.d. 5/66

______________________________________________________

 Lekcja 26
 data: 9 października (śr.)

Temat: Zgoda, akceptacja, zrozumienie – redagujemy opisy sytuacji

1. Ćwiczenia I s. 48 – 57

Opis sytuacji ćw.I s. 54

__________________________________________________________

 Lekcja 27
 data: 10 października (czw.)

Temat: Powtórzenie wiadomości o przysłówkach i partykułach

1. Ćwiczenia I s. 57 – 60

z.d. Kartkówka z lektury s. 61 + zad. 18 s. 60 w ćwiczeniach I

________________________________________________________

 Lekcja 28
 data: 15 października (wt.)

Temat: Spotkanie Achillesa z Priamem. Analiza fr. Iliady Homera

1. Iliada – wykonaj notatkę w dowolnej formie wykorzystując informacje z podręcznika s. 67

2. zadania 1, 2, 4 / 70 – omówienie tekstu

3. Iliada jako epos 5/70

__________________________________________________________

 Lekcja 29
 data: 16 października (śr.)

Temat: Na granicy jawy i snu. Tren XIX Jana Kochanowskiego.

1. Sytuacja liryczna ukazana w Trenie 1/72 – odpowiedz na pytania

2. Plan wypowiedzi matki podmiotu lirycznego 2/72

3. Analiza konstrukcji Trenu XIX 4/72

zd. Powtórz informacje o bajce jako gatunku literackim (podr. s. 324)

_____________________________________________________________

lekcja 30, 31
Temat: Spory ważne i nieważne
 ćw. I s. 62-68powtórzenie:opis przezyć wewnętrznych ćw.I / s. 63sprawozdanie

bajka jako gatunek literacki

__________________________________________________________________
 lekcja 32
 21 X 2013 (pon.)

temat: Zebranie i utrwalenie wiadomości o Biblii i Antyku

1. Starożytność – uzupełnij schemat wykonując zadania z podręcznika s. 80-83

 powtórzenie Starożytnśc

zad. Dom. 10/83 + sprawdź siebie 84-86

________________________________________________________________

 Lekcja 33
 22, 23 października (wt. śr)
 Temat: Sprawdzian wiadomości (analiza obrazu; analiza fragmentu dramatu; środki artystyczne; funkcje zdań wykrzyknikowych; symbole zemsty i przebaczenia; funkcje języka; Charakterystyka porównawcza)__________________________________________________________________
 Lekcja 34
 24 X (czw.)
 Temat: Był sobie folwark dworski, czyli dzieje pewnego butnu

1. Świat przedstawiony:

a) miejsce akcji:

b) czas akcji:

c) bohaterowie:

d) wydarzenia – uzupełnij schemat

2. Na podstawie uzupełnionego schematu prezentującego wydarzenia napisz, jak doszło do przewrotu i przekształcenia folwarku dworskiego w folwark zwierzęcy?

z.d. Napisz reportaż prasowy informujący o wydarzeniach na farmie pana Jonsa.

_________________________________________________________________

 Lekcja 35
 25 X (pt.)

Temat: Jak się rodzi totalitaryzm?

1. Pierwotne zasady Animalizmu:

2. Podział zadań na farmie:

Świnie Pozostałe zwierzęta

3. Okoliczności, które przyczyniły się do stopniowego upadku ideałów:

a) ciemnota zwierząt

b) manipulacje świń

c) dążenie Napoleona do dominacji

d) totalna władza Napoleona i jego szczególne przywileje

e) coraz cięższe warunki życia na folwarku

f) niszczenie symboli wolności zwierząt

4. Zasady zdeformowanego Animalizmu

z.d. Przygotuj się do charakterystyki Snowballa i Napoleona – zgromadź przykłady z tekstu.

_________________________________________________________________

Lekcja 36
28 X (pon.)

Temat: „Ci dwaj wadzili się dosłownie przy każdej okazji” – charakterystyka porównawcza Snowballa i Napoleona

1. Uzupełnij tabelę na podstawie tekstu:

Snowball Napoleon
Cechy ogólne
Działania podjęte po powstaniu
Postawa w bitwie pod Oborą
Inicjatywy, pomysły mające na celu usprawnienie funkcjonowania folwarku
Zyskiwanie stronników
Stanowisko w kwestii obrony folwarku
Wnioski

2. Charakterystyka porównawcza bohaterów

 z.d. Przygotuj informacje o sytuacji politycznej w Rosji na początku XX w

__________________________________________________________________

 Lekcja 37, 38
 29, 30 X (wt. śr.)

Temat: Folwark zwierzęcy Georga Orwella jako utwór alegoryczny

1. Alegoria

2. Co sprawia, że „Folwark…” jest alegoryczny?

a) Bohaterowie – zwierzęta – nosiciele ludzkich cech

Postać Cechy Typ człowieka Związki frazeologiczne
świnie
Major
Squealer
konie
Molly
psy
Owce
kot
osioł

b) miejsce akcji – to alegoria źle rządzonego państwa, w którym dochodzi do buntu społeczeństwa, obalenia władzy i ustanowienia nowych porządków.

c) sytuacja w Rosji na początku XX w. – notatka na podstawie informacji z zadania domowego

d) Wniosek:

________________________________________________________________

 Lekcja 39
 31 X (czw.)

Temat: Boxer – postać… tragiczna

1. Boxer – charakterystyka ogólna na podstawie tekstu

2. Boxer wobec wydarzeń na folwarku

Wydarzenie Postawa Boxera
Przygotowania do powstania
Zwycięstwo i przejęcie folwarku
Bitwa pod oborą
Budowa wiatraka
Manipulacje świń
Oskarżenia pod adresem Snowballa
Egzekucje rzekomych zdrajców
Krwawa bitwa pod wiatrakiem
Odbudowa wiatraka
Choroba

Wniosek:

z.d. Co sprawia, że Boxera możemy nazwać postacią tragiczną?

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>